Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
0949272008
110
9912314
2
Chi2SaiGon
110
5522981
3
Shin
110
5000000
4
LanhLungBoy
110
3954889
5
Anh2SaiGon
110
3905333
6
LanhLungGirl
110
3896044
7
Test
110
3569585
8
GacKiemBaoKe
110
3443938
9
DocCo
110
3321239
10
NganNgu
110
3258530
11
TMYT
110
2905889
12
VuongNgan
110
2832153
13
VuongSiNgan
110
2640102
14
_Egyptian_
110
2612247
15
_Palmyran_
110
2603713
16
_Sumerian_
110
2593620
17
_Shang_
110
2585011
18
Mr_Boom
110
2564624
19
N0_S3xSy
110
2547704
20
ffffffffffff
110
2532514