Top Level

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
SP
1
zxcvb
110
20437803
2
wert
110
13830594
3
AD_XuanBac
110
5516534
4
BacTran
110
5507858
5
Bar_Vip1
110
4635314
6
CB_vip
110
4600455
7
Bar_vip
110
4560951
8
Chi2_Bar2
110
4345231
9
Chi2_Bar1
110
4339666
10
MS_vip
110
4238290
11
Lure_vip
110
4105973
12
SockWin
110
4064574
13
SockBar
110
4053713
14
Colorado_LTZ
110
3978605
15
Chi2_Cleric
110
3968967
16
ChaosTic_Wiz
110
3860529
17
NguQua
110
3845972
18
SockBuff
110
3819809
19
NguGhe
110
3795972
20
barr4
110
3780044