TopJob

Top Thương Nhân Top Bảo Tiêu Top Đạo TặcTất cả
Hạng
Nhân vật
Tên Job
Level
Exp
1
daki_6789_
13131313
6
67475215
2
30tank
30_tankDB
5
77983346
3
TungTank
Tung_tank
5
70475361
4
binhngoc828
8888888
5
57319552
5
33_tank
33_tankDB
5
28987655
6
BaoBao_
50_BaoBao1
5
15113504
7
31_tank
31_tankDB
5
11688713
8
ChuHau_Win1
50_BaoBao
4
21651074
9
32_tank
32_tankDB
4
15924210
10
Uyen_pt
tha_em
4
11928997