Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
Chi2SaiGon
110
845,591,657 gold
2
97C_01810
110
728,752,953 gold
3
BacTran
110
543,304,774 gold
4
AD_XuanBac
110
535,346,711 gold
5
NguNguoi
110
533,211,482 gold
6
SockThuoc
110
430,712,300 gold
7
_PrincessK_
110
180,666,063 gold
8
TrumMaTuy
110
142,000,375 gold
9
TayDoc
60
100,104,612 gold
10
Miss_NgocAnh
101
81,087,227 gold