Top Gold

Bảng xếp hạng China Bảng xếp hạng EU
Hạng
Nhân vật
Cấp
Gold
1
XuanBac
109
9,519,946,000 gold
2
_Yamato_
110
5,652,907,714 gold
3
Chi2SaiGon
110
1,358,699,518 gold
4
_ManhBI
109
1,305,015,255 gold
5
Girl1chiVang
110
422,348,290 gold
6
Mr_Boom
110
402,592,632 gold
7
_KenzWold_
110
375,341,715 gold
8
QuyetNgao
110
237,492,706 gold
9
Love_Rubic
100
205,099,056 gold
10
__DungNhi__
110
189,401,007 gold